1300 køkkener har samlet nået 72 % økologi gennem Økoløft

31.1.2018
21.3.19

De sidste ti år har vi hos Fonden Københavns Madhus omlagt storkøkkener til økologi gennem Økoløft. Vores erfaringer fra projekterne har vi samlet i en ny rapport der viser, at 1300 køkkener på landsplan i gennemsnit har nået 72 % økologi.

I gennemsnit har de 13 delprojekter opnået økologisk omlægning fra et startforbrug på 35 % til 72 % økologiske råvarer på tværs af cirka 1.300 køkkener i Danmark. Omregnet til tons svarer det til, at mængden af økologiske fødevarer der indkøbes per år i køkkenerne er steget fra 6.660 tons til 15.202 tons økologiske fødevarer ud af et samlet indkøb på 21.893 tons. Stikprøver blandt tidligere projekter viser desuden, at økologiprocenten fortsætter med at stige efter Økoløfts afslutning.

På grund af behovet for at gennemføre forandringen inden for eksisterende budget bunder Økoløftmetoden i en omlægning af køkkenets drift frem for en konvertering af konventionelle produkter til økologiske. Derfor medfører Økoløft ikke blot en øget andel af økologiske råvarer, men også mindre madspild, bedre måltidskvalitet for de spisende og større arbejdsglæde blandt medarbejderne.

Knap to ud af tre respondenter (63 %) i en spørgeskemaundersøgelse udsendt i forbindelse med den nye rapport svarer, at Økoløft har bidraget til at reducere mængden af madspild. Cirka halvdelen (51,3 %) svarer, at de er helt eller delvist enige i, at Økoløft har skabt mere arbejdsglæde i køkkenet. Dette understøttes af en undersøgelse foretaget af DTU Fødevareinstituttet.

59 % af respondenterne svarer, at de har fået et øget fokus på måltidskvalitet som et resultat af Økoløft. Samtidig svarer halvdelen af køkkenmedarbejderne (53 %), at deres forbrug af færdigvarer er reduceret. 43 % af respondenterne svarer således, at de er helt eller delvist enige i, at Økoløft har skabt gladere spisende.

Rapporten bekræfter desuden, at det gennem Økoløft er muligt at øge den økologiske andel af råvarer i et storkøkken betragteligt, uden af det medfører ændrede kostbudgetter.

Rapporten skal bidrage til beslutningsgrundlaget før en økologisk omlægning

”Vores erfaring viser, at den strategiske forankring af økologimål for køkkenerne, er en forudsætning for succesrige omlægningsforløb. I kommuner og regioner træffes beslutningerne politisk og understøttes af embedsværket, i virksomhederne kan beslutningen træffes af bestyrelse og direktion i fællesskab,” siger Jacob Appel, der er programleder for Økoløft.

Formålet med denne rapport er derfor at samle og videregive viden om fordelene og mulighederne i økologisk omlægning af køkkener til beslutningstagere, og derved øge beslutningskraften til fordel for økologiomlægninger i offentlige og private virksomheder.

Vidste du?

Der er ikke sammenhæng mellem økologiprocent og mængden af kød på plejehjem

En økologisk omlægning medfører ikke automatisk mindre kød på tallerkenen på plejehjem. I forbindelse med den store økologiomlægning i København, nåede plejehjem med egne køkkener i gennemsnit 82 % økologi i 2015 og flere ramte 90 % - og det var uden at skære på kødet. 

En ny undersøgelse fra DTU Food har undersøgt sammenhængen mellem brug af økologiske produkter og den ernæringsmæssige kvalitet af maden på plejecentre i Danmark. Rapporten slår fast, at der ikke er forskel på mængden af kød på plejehjem, der har en lav økologiprocent og de plejehjem, der har været igennem en økologisk omlægning.

I stedet har de omlagte køkkener genopdaget køkkenhåndværket og laver mere mad fra bunden. Mad tilberedt fra bunden frem for halvfabrikata medfører en økonomisk besparelse, der har givet budget til økologisk kød uden at gå på kompromis med de ældres madkultur. Og ernæringsmæssigt ser de økologiske plejehjem ud til at have et højere fedt- og proteinindhold i maden end de ikke-omlagte.

Læs hvordan vi arbejder for

No items found.

Mere fra bloggen