Fem hurtige: Sådan øger du madfagligheden i daginstitutionerne

6.3.2019
21.3.19

Hos klyngen Børnefortællingen i Københavns Kommune har de syv enheder startet en dialoggruppe for køkkenpersonalet. Det betyder, at maden og måltiderne er kommet endnu tættere på hverdagen for både børn og pædagoger.

Hvordan startede dialoggruppen i jeres klynge?

For tre år siden da vores klynge blev dannet, kom vi til at tale om, at vi har en medarbejdergruppe, der arbejder meget alene i hverdagen. Vores køkkenpersonale er der hver eneste dag og sørger for at vi får mad, men de står meget alene, og vi ville gerne knytte dem tættere til børnene og det pædagogiske arbejde.

Så vi er to ledere, der i løbet af året samler køkkenpersonalet fra enhederne til dialogmøder, hvor vi taler om alt lige fra menuplanlægning og allergihensyn til bæredygtighed og måltidspædagogik.

Hvorfor er det vigtigt at sætte fokus på madfagligheden i daginstitutioner?

Børn skal jo have noget mad for at trives, og hvis man så giver plads til den gode snak om maden rundt om bordet, er det jo også med til at danne barnet. Vi skal spise hver dag, så vi kan lige så godt give måltidet plads og værdi og bruge det i det daglige arbejde med børnene. 

Køkkenet har fået en status af at være en lige så stor del af kerneopgaven som pædagogernes arbejde.

Hvilke aktiviteter har I i netværket?

Vi holder mellem fire til seks dialogmøder om året. Vi har også haft gruppen i internat, hvor vi lærer hinanden at kende og får indblik i, hvad den enkelte køkkenmedarbejder brænder for i sit arbejde.

Senest har vi arbejdet med maden i et større perspektiv. For tiden taler vi meget om klima, bæredygtighed og hvordan man arbejder med lokale råvarer. Fx kan køkkenpersonalet finde på at sætte fokus på selleri eller spidskål i en uge ad gangen, fordi det er i sæson. Så bliver det serveret det i alle mulige afskygninger i frokost- og eftermiddagsmåltidet. Så på den måde bliver det også brugt til at tale med børnene om, hvad vi spiser og hvorfor.

En gang om året laver vi desuden en rotationsordning, hvor der bliver lavet en plan for, at køkkenmedarbejderne kommer rundt på besøg og ser hvordan de hver især tilrettelægger arbejdet. Så bliver der sparret og arbejdet med konkrete udfordringer i det enkelte køkken. Det er en super måde at løfte fagligheden på tværs af klyngen.

Et godt råd fra Lis Klemensen

Som leder er det vigtigt at give maden faglig plads og investere tid og ressourcer i arbejdet. Det kræver mere end et enkelt møde i en af enhederne. Tal om måltiderne og madlavningen på daglig basis, så det bliver en bevidst del af institutionsarbejdet. Og sidst men ikke mindst; erkend at vi hører og forstår ting forskelligt som enkeltpersoner. Der er ikke én faggruppe som har mere ret end andre. Vi har alle noget at byde ind med og fortjener respekt.

Har der været udfordringer?

Jeg kan godt huske engang, hvor nogle syntes samarbejdet mellem faggrupperne var en udfordring, og indimellem kommer der også bump på vejen. Så bruger vi klyngen til at sende de gode fortællinger videre, så lederne ude i enhederne har en god kontakt til deres køkkenpersonale.

Køkkenets rolle har ikke altid været helt klar, og var forskellig fra institution til institution. Nogle steder har pædagogerne måske blandet sig for meget. Der har vores dialoggruppe styrket køkkenpersonalets tro på deres egen faglighed. Fordi køkkenfagligheden nu er blevet en integreret del af institutionens arbejde, bliver køkkenpersonalets arbejde også italesat på en anden måde.

Tilbage i november var der madvalg i vores institutioner, og ingen forældre ønskede at fravælge madordningen. Det siger jo også noget om at køkkenmedarbejderne gør et godt stykke arbejde.

Hvad skal der så ske nu?

Vi kunne godt tænke os flere temadage med plads til at blive klogere sammen. Jeg tror virkelig køkkenpersonalet synes, at de har fået kollegaer, og det skal vi holde fast i. Drømmen kunne også være at vi bliver endnu bedre til, at køkkenpersonalet kan arbejde på tværs af enhederne. Der er god faglig inspiration i, at man kommer ud af sin egen hule.

Næste skridt er, at arbejdet skal introduceres til klyngen, så alle medarbejdere ved hvad der foregår. Det tror vi, kan understøtte arbejdet endnu mere. Vi kommer til at afholde et fælles klyngemøde, hvor dialoggruppen kan præsentere deres visioner.

Lis Henriette Nøer Klemensen er pædagogisk leder i institutionen Barndommens Gade. Derudover er hun også initiativtager til dialoggruppen for klyngens køkkenmedarbejdere.

Klyngen, Børnefortællingen, er en del af Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave og består af syv enheder, seks med køkkener. Der bliver dagligt lavet mad til over 1100 børn i klyngen.

Dialoggruppen har senest været på internat, hvor Fonden Københavns Madhus afviklede en workshop om bæredygtighed i menuplanlægningen, krav til børnemaden i Københavns Kommune og det gode fællesfaglige samarbejde i institutionen.

Læs hvordan vi arbejder med

No items found.

Læs hvordan vi arbejder for

Mere fra bloggen