”På klyngekursus får vi både styrket vores faglighed og kollegaskab”

31.10.2018
21.6.19

Køkkenpersonalet fra daginstitutioner i to Vanløse-klynger har gjort det til en fast tradition at komme på fælles kursus. Det to-dages kursus giver et fagligt løft og konkret inspiration til planlægning og tilberedning af måltiderne i institutionerne, og så giver det ikke mindst et tættere sammenhold blandt køkkenmedarbejderne, der til daglig står alene i hver deres daginstitution.

Bettina Madsen er kostfaglig leder i Børnehuset Mundi i Vanløse. Samtidig er hun køkkenkoordinator for køkkenerne i en af Vanløses klynger. De sidste to år har hun, sammen med en anden klynge i Københavns Kommune, arrangeret lukkede kurser for de kostansvarlige i samarbejde med Fonden Københavns Madhus.

”Når jeg besøgte de enkelte køkkener, oplevede jeg at der var behov for mere sparring på tværs af daginstitutionerne. Som køkkenmedarbejder kan man godt stå lidt alene med sin faglighed blandt det pædagogiske personale. Derfor tog jeg og en anden klyngekoordinator fat i Københavns Madhus for at høre om muligheden for at få et lukket kursus, kun for os.”

Bettina Madsen samlede ønsker og input fra klyngen og sendte til kontaktpersonen fra Fonden Københavns Madhus, som herefter skræddersyede et to-dages kursus med fokus på fisk, grøntsager og bagning. Kurset var så stor en succes at det nu er blevet en fast tradition.

Ifølge Bettina Madsen, så er en aktivitet som klyngekurset med til at binde køkkenpersonalet sammen og give dem mulighed for faglig sparring og opbakning fra kolleger.

”Det er vigtigt for mig, at vi bruger klyngen som et fagligt fællesskab, hvor vi kan ringe til hinanden og sparre. Det lukkede klyngekursus er med til at skabe den fortrolighed det kræver, at turde løfte røret når det bliver hverdag igen,” forklarer Bettina Madsen.

Ifølge Bettina Madsen er der også stor forskel på, hvordan den enkelte daginstitution betragter køkkenets funktion. På et klyngekursus bliver der derfor også plads til at tale om, hvordan man fx håndterer kollegers holdninger til madlavningen eller måden måltidet skal forløbe.

”Det giver ikke det samme at høre et oplæg, som det gør at gå to dage og lave mad sammen.”

Bettina Madsen, kostfaglig leder, Børnehuset Mundi

Inspiration til menuplanlægning og tilberedningsmetoder

Mange køkkenansatte i daginstitutioner har heller ikke nødvendigvis en ernæringsmæssig uddannelse. Så ud over sparring og fortrolighed er klyngekurset også med til at sikre, at alle i klyngen bliver løftet fagligt og får input til menuplanlægning. Bettina Madsen fortæller, at køkkenpersonalet i klyngen nu bruger hinanden til i fællesskab at udarbejde menuplaner og tale om, hvordan man fx inddrager børnene i madlavningen.

Kravet til minimum 90 % økologi i Københavns Kommune betyder også at brug af råvarer, tilberedningsmetoder og fokus på madspild er særlig vigtigt. Samtidig er der også ernæringsmæssige hensyn at tage når der laves mad til børn.

”Vi kunne godt tænke os at bruge maden og måltiderne endnu mere aktivt i institutionernes hverdag. Men det kræver et stærkt samarbejde køkkenmedarbejderne imellem at få rykket ved vanerne. Og nogle gange kræver det også lidt input udefra at sætte skub i tingene. Og så giver det altså ikke det samme at høre et oplæg, som det gør at gå to dage og lave mad sammen,” afslutter Bettina Madsen.

Klyngekurset er et AMU-kursus udviklet af Fonden Københavns Madhus med input fra Bettina Madsen og den anden klyngekontakt. Kurset forløber over to dage og er et lukket forløb, så det bliver skræddersyet til de konkrete behov hos deltagerne.

Klyngekurset foregår i køkkenerne hos Fonden Københavns Madhus, placeret i Kødbyen.

Læs hvordan vi arbejder med

Læs hvordan vi arbejder for

Mere fra bloggen