Maddogmer

Den professionelle vært

Det kræver køkkenfaglighed at lave mad til mange, og på samme måde er det lige så vigtigt med faglighed i værtsrollen, hvad enten vi er i børnehave, plejehjem eller kantine. Rollen, fagligheden og opgaven kan være vidt forskellig alt efter hvem de spisende er, men udgangspunktet for den professionelle værtsrolle er at se måltidet som en faglig arbejdsopgave og være bevidst om sin funktion. Den professionelle vært handler ud fra og i overensstemmelse med arbejdspladsens opfattelse af hvad en vært skal, og hvad et godt måltid er for netop dem, der spiser her, og ikke med udgangspunkt i egne personlige holdninger og etik. Men selvfølgelig må den professionelle vært meget gerne 'give noget af sig selv' også.

Flere maddogmer

Måltid og værtskab

Mad til mange

Mad som omsorg

Kloge fødevareindkøb

Madmod

Maddannelse

Pædagogiske måltider

Madspild

Tværfagligt samarbejde

Smag og tilsmagning

Sæson

Omlægning i hoveder og gryder

Økologi

Kulinarisk kvalitet

Ernæring

Råvarer