Fritidsinstitutioner

Børn og unge i fritidsinstitution eller klub har også brug for tilbud om gode måltider og rigtig mad.

Der er masser af gode måder at bruge mad og måltider i fritidsinstitutionen - både til at give børnene mætte maver efter en lang dag i skolen, men også som social og pædagogisk aktivitet. Køkkenet eller et andet rum kan gøres til et pædagogisk værksted på lige fod med musikrummet eller træværkstedet. Når madlavningen gøres til en aktivitet, giver det blandt andet børnene mulighed for at lære at lave mad, samarbejde med andre børn og have det sjovt imens.

Træd ind i madværkstedet

Med madværkstedet kan man skabe og tilpasse en arena, som giver børnene mulighed for at udfolde deres kreativitet og nysgerrighed. I arbejdet med inklusion kan maden være et understøttende værktøj, og hjælpe til at styrke det enkeltes barn handlekompetencer. Det enkelte barn styrker sin evne til at forhandle i en social kontekst, og når barnet har en aktiv rolle, øges både selvtillid og selvværd. Det skaber fællesskab både at lave og spise måltidet sammen.

Med madværkstedet får børnene muligheden for at lære en masse om smag, tilberedning, årstid/sæsoner, oprindelse, sammensætning og hygiejne. De styrker deres madmod samt lysten til at være med i køkkenet derhjemme. Børnene styrker deres skolefærdigheder gennem den praksis de møder i madværkstedet såsom at læse en opskrift, bruge en vægt eller et målebæger, gange eller dividere.

Vi kan blandt andet hjælpe med

Oplæg på personalemøder om eftermiddagsmad i fritidsinstitutioner. Få konkrete råd til:

  • Mættende mad - hvad kan man servere?
  • Madlavning som pædagogisk aktivitet via madværksteder.
  • Inspiration til at skabe gode rammer for måltidet.

Vi kan hjælpe med at skabe madaktiviteter, der giver det pædagogiske personale ny viden og inspiration til, hvordan børn og voksne kan lave mad sammen i fritidsinstitutionen. Aktiviteterne kan være:

  • Madlavning sammen med børnene (evt. som et todages forløb). Den konkrete aktivitet tager udgangspunkt i det katalog over madværksteder, der er udarbejdet i samarbejde med fritidsinstitutioner i København.
  • Mad over bål.
  • Madleg, hvor børn og voksne præsenteres for lege, der gennem brug af sanserne udvikler børns evne til at sætte ord på mad og råvarer.

Derudover kan vi også hjæpe med rådgivning i forhold til køkkenkapacitet, økonomi til råvarer og fx båludstyr.

Relevante projekter

Relevant materiale

Relevante ydelser

No items found.

Læs mere på bloggen

No items found.
Vil du vide mere om vores arbejde med fritidsinstitutioner og klubber?
Faglig leder af børnemad og fritidsinstitutioner
Lone Voss
voss@kbhmadhus.dk+45 41322542

Vi arbejder også her