Plejehjem

Op imod 60 % af ældre i plejebolig eller hjemmeplejen er i risiko for underernæring. Det vil vi gerne ændre.

Hvis du ikke kan lide lugten i bageriet, så kan du bare gå igen. Men sådan er det ikke for ældre, der får deres måltider på plejehjem eller gennem madservice. Derfor ser vi mad som en måde at yde omsorg for de af samfundets borgere, som ikke kan selv. Gennem de sidste 10 år har vi hjulpet og rådgivet såvel forvaltninger, hele institutioner eller køkkener i både private, selvejende og kommunale plejehjem med at sætte fokus på maden og måltiderne med længere eller kortere rådgivnings- eller forandringsforløb.

Måltidet skal være værdigt og omgivet af respekt

Arbejder du med os, vil du opleve, at vi har holdninger til maden og måltidet – og at faglighed er vigtig. Måltidet skal være værdigt og omgivet af respekt og inddrage de spisende. Maden skal produceres af gode råvarer med fokus på smag, appetitlighed, ernæring og de spisendes præferencer og særlige behov f.eks. dysfagi.

Allerhelst så vi, at alle hjem har et køkken. Beboere på et plejehjem bør opleve at få frisklavet mad hver dag fra et køkken, hvor duften kan sprede sig, og hvor der ikke er langt mellem den spisende, plejen og køkkenet. Vores erfaring er, at jo større afstand der er mellem køkkenet og den spisende, jo større indsats skal der til af alle involverede parter for, at maden bliver til et dejligt og appetitligt måltid for den spisende.

Vi hjælper dog også institutioner, der modtager mad udefra eller centralkøkkener, der står for madudbringning. Borgere, der bor på et 'modtager-plejehjem' eller får madservice, skal også opleve, at maden er lige til at spise, og at der er respekt om måltidet.

Alle har ret til et godt måltid mad, og det kræver, at der er respekt og forståelse for måltidet – og at kvalitet i måltidet i sidste ende kan have rigtig stor betydning for værdigheden, følelsen af at blive set og hørt, oplevelsen af hjemlighed og fællesskabsfølelsen. I sidste ende altså også forebyggelse af ensomhed og ernæringstilstanden for de mennesker, der får mad lavet og serveret af andre.

Mad er først næring når den er spist

Vi sætter fokus på kompetenceudvikling af køkkenfagligt såvel som det plejefaglige personale og ledelseslagene heromkring. Vi tilpasser vores rådgivning og forandringsarbejde til hvert enkelt steds potentialer og udfordringer – store som små - men tænker helst hele vejen rundt om tallerkenen. At køkkenet laver skøn mad er nemlig ikke meget værd, hvis økonomien, måltidet eller ernæringen sejler eller omvendt.

En anden af vores holdninger er, at god mad først er rigtig god, når den er spist og her spiller personalet omkring måltidet og det fælles- og tværfaglige samarbejde samt det ledelsesmæssige ansvar en stor rolle. Derfor har vi gennem årene kompetenceudviklet rigtig meget plejepersonale gennem AMU-kurser og temadage og seminarer med fokus på værtskab og måltidets betydningsskabende effekt for den spisende.

Vi kan blandt andet hjælpe med:

  • Kortlægning og konceptudvikling af mad og måltider
  • Menuplanlægning med fokus på hele døgnet
  • System i mellemmåltiderne
  • Oplæg for såvel køkken som plejefagligt personale om ernæring, mellemmåltider, anretning, dysfagi, tilsmagning, værdighed mm.
  • Skræddersyede udviklingsforløb omkring måltidet eller ernæring for plejefagligt personale
  • Rådgivning om værtskab, værdighed, fastholdelse af identitet, måltidets betydning for borgere på institution, ansvar og rollefordeling, det gode samarbejde mv.
  • Sparring omkring formulering af værdier, retningslinjer eller politikker for maden og måltiderne
  • Etablering af smage-paneler

Relevante projekter

No items found.

Relevant materiale download

No items found.
Vil du vide mere om vores arbejde med plejehjem og ældremad?
Specialkonsulent og faglig leder af ældremad og Køkkenløftet
Mine Sylow
mine@kbhmadhus.dk22147275

Vi arbejder også her