Datingportal for grimme grøntsager

I løbet af foråret har en række offentlige foodservice-køkkener og fødevareproducenter samarbejdet med Fonden Københavns Madhus om udviklingen af en prototype på en afsætningsplatform for råvarer, der af forskellige årsager ikke kan sælges og derfor ender som madspild.
12
18
/
07
02
2018
2019

Hvert år spildes 700.000 ton spiselige fødevarer på marken, da de ikke imødegår standardkrav for vægt og udseende. Ambitionen med projektet er derfor at bringe producent og køkken tættere på hinanden. En styrket dialog mellem køkken og producent muliggør samtalen om de skæve gulerødder, giver inspiration til udvikling, en øget råvareforståelse i køkkenet og mulighed for at øge diversiteten - både i menuen og på marken.

Der bliver netop nu lagt sidste hånd på testversionen af platformen, som efter sommerferien skal i pilottest blandt projektgruppens deltagere.

Kender du en producent i dit lokalområde, som har oplevet at brænde inde med råvarer pga. overproduktion, kosmetiske standarder eller lignende, er de velkomne til at kontakte os, så vi kan få så mange med i pilottesten som muligt. Det samme gælder naturligvis køkkener, som kunne se noget spændende i at være med til at teste sådan en platform og få en tættere dialog og handel med lokale fødevareproducenter.

Kontakt os på kontakt@kbhmadhus.dk

Læs også