Nye veje til bæredygtig erhvervsudvikling gennem offentligt og privat fødevareforbrug

I midten af oktober afholdt Fonden Københavns Madhus et vidensseminar i samarbejde med Region Hovedstaden. Formålet var bl.a. at kortlægge fødevaresystemet og identificere fremtidige indsatser for en bæredygtig udvikling.
01
17
/
11
01
2016
2019

Region Hovedstaden og Fonden Københavns Madhus inviterede den 14. oktober en kreds af nøgleaktører til et fokuseret vidensseminar, hvor opgaven var at dele viden om, hvad et gentænkt fødevaresystem kan betyde for markedet, landbruget, arbejdspladserne, væksten og borgerne i Greater Copenhagen.

Formålet var at påbegynde en kortlægning af fødevaresystemet i Region Hovedstaden med fokus på offentligt og privat fødevareforbrug og erhvervsudvikling samt identificere en række effektfulde indsatser, der kan bane og vise vejen til bæredygtig udvikling i Region Hovedstaden og Greater Copenhagen.

Seminaret bestod af faktabaserede oplæg om det regionale fødevaresystem og målrettede arbejdssessioner med fokus på ideudvikling. Vidensseminaret var tværfagligt og bidrog til at bygge nye og tætte relationer mellem de centrale nøgleaktører, der kan gøre en forskel sammen. Anbefalinger og viden samles i et katalog, der bliver grundlag for de fremtidige indsatser Region Hovedstaden og på sigt i Greater Copenhagen.

Læs også