Vidensseminar 2016

I midten af oktober afholdte Madfællesskabet et vidensseminar om en nytænkt fødevaresatsning i Region Hovedstaden og Greater Copenhagen.
08
17
/
03
01
2017
2019

Region Hovedstaden og Fonden Københavns Madhus inviterede den 14. oktober en kreds af nøgleaktører til et fokuseret vidensseminar, hvor opgaven var at dele viden om, hvad et gentænkt fødevaresystem kan betyde for markedet, landbruget, arbejdspladserne, væksten og borgerne i Greater Copenhagen.

Formålet var at påbegynde en kortlægning af fødevaresystemet i Region Hovedstaden med fokus på offentligt og privat fødevareforbrug og erhvervsudvikling samt identificere en række effektfulde indsatser, der kan bane og vise vejen bæredygtig udvikling i Region Hovedstaden og Greater Copenhagen.

Seminaret bestod af fakta-baserede oplæg om det regionale fødevaresystem og målrettede arbejdssessioner med fokus på ideudvikling. Vidensseminaret var tværfagligt og bidrog til at bygge nye og tætte relationer mellem de centrale nøgleaktører, der kan gøre en forskel sammen. Anbefalinger og viden samles i et katalog, der bliver grundlag for de fremtidige indsatser Region Hovedstaden og på sigt i Greater Copenhagen.

En scrapbog

Som opfølgning på Region Hovedstadens vidensseminar, der blev afholdt i Københavns Madhus den 14. oktober, er der lavet en samlet scrap-bog. Den indeholder opsummering fra oplæggene, links til relevante undersøgelser, og de vigtigste konklusioner fra dagens tema-arbejde.

Scrapbogen består af materiale fra dagens gruppearbejder præsenteret i et format, der giver indblik i, hvordan vi arbejde med de forskellige dagsordener.

Scrapbogen er inddelt i seks afsnit. De første fem omhandler de fem dele af fødevaresystemet, som vi har brug for at få klarlagt, så vi har et fælles udgangspunkt for de kommende projekter og aktiviteter. Derudover har vi, inspireret af Nevin Cohens oplæg, tilføjet et afsnit om Governance, da mange kommentarer på dagen finder sin mest naturlige placering her.

Scrapbogen kan downloades her.

Læs også