Vidensseminar 2016

Nye veje til bæredygtig erhvervsudvikling gennem offentligt og privat fødevareforbrug i Greater Copenhagen.
19
10
/
10
07
2016
2019

I midten af oktober afholdt Fonden Københavns Madhus et vidensseminar i samarbejde med Region Hovedstaden. Formålet var bl.a. at kortlægge fødevaresystemet og identificere fremtidige indsatser for en bæredygtig udvikling.

En kreds af nøgleaktører deltog på vidensseminaret, hvor opgaven var at dele viden om, hvad et gentænkt fødevaresystem kan betyde for markedet, landbruget, arbejdspladserne, væksten og borgerne i Greater Copenhagen.

Formålet var at påbegynde en kortlægning af fødevaresystemet i Region Hovedstaden med fokus på offentligt og privat fødevareforbrug og erhvervsudvikling samt at identificere en række effektfulde indsatser, der kan bane og vise vejen bæredygtig udvikling i Region Hovedstaden og Greater Copenhagen.

Seminaret bestod af fakta-baserede oplæg om det regionale fødevaresystem og målrettede arbejdssessioner med fokus på idéudvikling. Vidensseminaret var tværfagligt og bidrog til at bygge nye og tætte relationer mellem de centrale nøgleaktører, der sammen kan gøre en forskel.

En scrapbog

Som opfølgning på vidensseminaret er der lavet en scrapbog. Den indeholder opsummering fra dagens oplæg, links til relevante undersøgelser og de vigtigste konklusioner fra dagens tema-arbejde.

Scrapbogen er inddelt i seks afsnit. De første fem omhandler de fem dele af fødevaresystemet, som vi har brug for at få klarlagt, så vi har et fælles udgangspunkt for de kommende projekter og aktiviteter. Derudover har vi, inspireret af Nevin Cohens oplæg, tilføjet et afsnit om Governance, da mange kommentarer på dagen finder sin mest naturlige placering her.

Scrapbogen kan downloades her.

Læs også