Amager i fokus

28.6.2013
10.7.19
Fonden Københavns Madhus og Børne – og Ungdomsforvaltningen valgte i 2012 at fokusere og koncentrere ressourcer omkring udvalgte områder og institutioner. I det sidste halvandet år, har vi har stillet skarpt på Amager.

Her har vi fokuseret samarbejdet med institutionerne om at løfte den kulinariske kvalitet, højne økologiprocenten i de daginstitutioner, der endnu ikke havde indfriet målsætningen om 75 % økologi, og få mere børneinddragelse i madlavningen. Et andet mål med fokusområdet var at finde flagskibsinstitutioner, der kan fungere som mentorer eller forbilleder for forandre institutioner - og skabe et netværk blandt køkkenmedarbejderne på Amager.

Køkkenmedarbejdere er nøglen til kulinarisk løft

I alt 19 køkkenmedarbejdere fra institutioner på Amager har været igennem et eller flere rotationsforløb, hvor de har været på et længerevarende kursus i Fonden Københavns Madhus, mens der har været vikar i deres køkken. På kurset er det de grundlæggende køkkenfærdigheder som menuplanlægning, børneernæring, tilsmagning og de fem grundsmage, økologi, sæson, kød, fisk, grønt mm., der er blevet arbejdet med både teoretisk og praktisk.

Camilla fra daginstitutionen Blæksprutten på Amager har deltaget på et 7 uger langt kursusforløb i Fonden Københavns Madhus. Hun laver dagligt mad til 80 børn.

"Jeg kommer fra en institution, hvor der er særlig fokus på bevægelse, så det har været rigtig godt at lære, hvordan man kostberegner, så børnene får den rigtigt næring, så de har energi til dagen. Jeg er blevet inspireret til at bruge flere økologiske råvarer i køkkenet, og hvordan man tænker maden anderledes. For eksempel vil jeg begynde at lave mit eget pålæg med økologiske råvarer," siger Camilla.

Hun fortæller også, at hun nu gerne vil begynde at inddrage børnene i madlavningen: "Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at få lavet et bålsted, så jeg kan lave mad over bål med børnene."

Derudover var der hele otte Amager-institutioner, der påbegyndte Fonden Københavns Madhus' to-årige Køkkenløft-forløb i 2011. Institutioner i Køkkenløftet får tilknyttet en udviklingskonsulent fra Fonden Københavns Madhus, der gennem to år har et antal timer til sparring med institutionen om, hvordan de bedst kan løfte sig på mad og måltidsområdet.

Mad og måltider vedrører alle i institutionen

Samtidig har vi arbejdet med mad og måltider ud fra grundtanken om, at de gode måltider er forankret i hele institutionen. Derfor har der i hvert langt kursusforløb været en dag, hvor køkkenmedarbejdernes leder er blevet inviteret ind i Fonden Københavns Madhus og en dag, hvor en pædagog er kommet på kursus sammen med køkkenmedarbejderne. På pædagog- og lederseminarerne har emner som tværfagligt samarbejde og måltidspædagogik været omdrejningspunktet.

Arrangementer der inspirerer

Igennem det sidste halvandet år har vi afholdt en række arrangementer, som har haft til formål at inspirere køkkenmedarbejderne. Det første var et to-dages arrangement "Børn laver mad" i december 2012, hvor 16 institutioner og 66 børn deltog.

I december 2012 inviterede Fonden Københavns Madhus køkkenmedarbejdere fra Amager til inspirationsarrangement om menuplanlægning. Her gav kokken, kogebogsforfatteren og madfaren Nikolaj Løngreen gode råd til, hvordan man kan indrette sin hverdag og menuplan, så det er muligt at servere mad af høj kulinarisk kvalitet med den tid og de midler, der er til rådighed i en daginstitution.

Så var der Amagerdagen i oktober 2012, hvor omkring 1500 børn (og måske mange flere) spiste amagergryde til frokost og amagermadder til eftermiddagsmad i deres daginstitution. Det var startskuddet til en forhåbentlig tilbagevendende tradition, hvor Amager dyrker de lokale rødder gennem maden.

Som afslutning på halvandet år med fokus på Amager, inviterede Fonden Københavns Madhus i juni 2013 køkkenmedarbejdere fra Amager til møde om faglige netværk. Vi opfordrede samtidig daginstitutionsledere til at lade deres køkkenmedarbejdere deltage i de faglige netværk indenfor arbejdstiden. Køkkenmedarbejdere i daginstitutioner er ofte den eneste medarbejder indenfor deres fagområde. Derfor er det vigtigt at sikre muligheden for faglig sparring. På mødet kom vi med anbefalinger til, hvad indholdet på netværksmøder kunne være, og vi gav køkkenmedarbejderne mulighed for at finde sammen i lokale netværk. Køkkenmedarbejderne har oprettet en Facebook-gruppe, hvor de vil udveksle erfaringer og nye idéer.

Hvad sker der nu?

Fra august 2013 rykker vi videre til en ny bydel og har fokus på Nørrebro og Bispebjerg. Det betyder dog ikke, at vi er færdige med Amager. De steder, hvor vi har forløb i gang med fx køkkenmedarbejdere, der har været på rotationskursus eller har deltaget i Køkkenløftet, fortsætter vi indsatsen.

For at sikre, at netværkene på Amager kommer så godt fra start som muligt, tilbyder vi en temaeftermiddag i Fonden Københavns Madhus i efteråret 2013, hvor netværkene kan mødes.

Læs også