Året der gik 2010

31.3.2011
10.7.19
For Fonden Københavns Madhus har året været en slags eksamen. Både hvad angår skolemaden og børnemaden har der været kontant afregning, og vi er tilfredse med resultaterne.

Resultatet af børnemadsvalget betyder, at 90 % af børnene i daginstitutionerne fremover vil spise fælles måltider. Hver dag køber 15 % af eleverne på de 33 EAT-skoler skolemaden, og på 10 af skolerne spiser mere end 20 % af eleverne dagligt EAT. På de seks Madskoler, hvor skolemaden fremstilles lokalt, får mellem 60 % og 90 % af børnene deres daglige frokostmåltid fra skolens køkken. Resultatet for økologimålingen for 2010 blev 67 % økologisk forbrug i de kommunale køkkener i København, hvilket er en pæn fremgang siden 2009.

Fonden Københavns Madhus vil i de kommende år være åbne for partnerskaber med andre aktører, etablere samarbejde med andre kommuner og iværksætte projekter, der kan gøre gavn uden for København. Det vil ske på en måde, så også Københavns borgere kan få gavn af den større indsats - bl.a. ved at erfaringsbasen øges og yderligere ressourcer tilføres. Dette perspektiv var allerede fra fødslen en del af Fonden Københavns Madhus' vedtægter, og det er derfor en glæde nu at kunne folde det ud.

Udover de nationale initiativer som Fonden Københavns Madhus vil tage i 2011, vil vi også arbejde videre med flere internationale samarbejder, der er indledt i 2010. Vi oplever, at der er stor interesse for at bruge de danske erfaringer, blandt andet i de nordiske lande. Og vi oplever, at København også internationalt er foran. Der tales på nordisk plan om Københavnermodellen, når det f.eks. gælder økologisk omstilling.

Vi ser frem til at få en spændende dialog med branchen, kommunerne og andre, der arbejder med at forbedre de offentlige måltider, når vi i løbet af 2011 udvider vores samarbejder udenfor København.

Læs også