Børnenes Madhus er en realitet

12.9.2014
18.2.19
Københavns Kommune har besluttet at bakke op om Fonden Københavns Madhus' vision om at lave Børnenes Madhus for børn, unge og deres lærere.

Fonden Københavns Madhus vil realisere en vision om at lave en Madskole til byens børn på lige fod med Billedskolen, Musikskolen og Teaterskolen som alle er lokaliseret Kødbyen i København. I de netop afsluttede budgetforhandlinger har Københavns Kommune bevilget 2,8 mio. kr. i årlig drift i 2015 - 2016 til forløb for børn og unge, samt inspiration for medarbejdere. Hvor man også kan se at der er bevilget penge til 2 EAT skoler (Sølvgade skole og Kildevæld skole). Hermed er alle skoler i kommunen med.

"Vi er glade og stolte over, at det er lykkedes Fonden Københavns Madhus at få driften i hus og dermed også den politiske opbakning til en for os, vigtig agenda. Lad os gøre de københavnske børn bedre til at lave mad end deres forældre," udtaler Anne-Birgitte Agger, direktør for Fonden Københavns Madhus.

Børnenes Madhus fik forsøgsvis penge via overførselssagen i 2013 - 2014. Og det viste sig hurtigt, at der var stor interesse og opbakning fra skoler, børn og deres forældre.

"Vi har 24 kurser for københavnske skoler i efteråret 2014 og kunne let have fyldt endnu flere hold. Vi glæder os over, at vi til næste år vil kunne præsentere endnu flere børn og deres lærere for råvarekendskab, madhåndværk og praktisk viden om smag," fortæller projektleder i Fonden Københavns Madhus, Rasmus Gøtsche.

Målet er at bygge en madskole i Kødbyen ved siden af de andre musisk-praktiske skoler, der ligger i området. Indtil da vil Børnenes Madhus placere sine kurser rundt omkring på kommunens skoler og i Fonden Københavns Madhus' rammer.

Fakta om Børnenes Madhus

Børnenes Madhus er en del af Fonden Københavns Madhus, der blandt andet har udviklet skolemaden EAT og står bag opstarten af de 7 madskoler i Københavns Kommune. Vores mål er, at etablere et fysisk sted ved siden af Musikskolen, Billedskolen og Teaterskolen i Kødbyen. Her skal elever fra hele byen og alle samfundslag hakke, snitte, smage dufte og nyde sig gennem kortere eller længere forløb med køkkenhåndværk, råvarer og måltider.

Børnenes Madhus skal bidrage til madoplevelser og udvikling af madhåndværk for børn og unge. Samtidig vil Børnenes Madhus også understøtte lærernes faglige udvikling og via forløbene får lærere mulighed for, sammen med eleverne, at udvikle egen praksis gennem ny viden, inspiration og erfaring.

Læs også