Fonden Københavns Madhus udpeges til at løse projekter for millionbeløb

7.2.2018
6.5.19
I 2018 får økologien i Region Hovedstaden er ordentligt boost. Fonden Københavns Madhus er nemlig blevet valgt til at løse to store projekter, der skal øge økologiprocenten i de offentlige køkkener i Region Hovedstaden.

Region Hovedstadens ni hospitaler står over for en større økologisk omlægning, og Fonden Københavns Madhus er netop blevet udpeget til at stå i spidsen for forandringsprocessen. Projektet sættes i gang til februar og løber frem til 2019, hvor målet er, at hospitalerne kan få Det Økologiske Spisemærke i sølv, der betyder at køkkenerne har en økologiprocent på mindst 60 %. Enkelte hospitaler er allerede langt fremme, og her er ambitionen at nå 90 % økologi, der svarer til Spisemærket i guld.

"Vi har arbejdet med økologisk omlægning siden 2009 og er nok den organisation, som har allermest erfaring på området i Danmark. Især inden for storkøkkener, som vi har omlagt til økologi i hele Danmark. Derfor er vi også rigtig glade for den anerkendelse af vores evner, det er at vinde dette udbud," siger Kenneth Højgaard, konstitueret direktør for Fonden Københavns Madhus.

Økologien vinder frem i offentlige køkkener

Ifølge Fødevarestyrelsen har Det Økologiske Spisemærke især godt fat i køkkener og restauranter i København. Regionsrådsformand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen, hilser også det kommende projekt velkommen, der skal øge økologien endnu mere.

"Mere økologi og omstilling af den måde vi laver mad i hospitalskøkkenerne på, er en sag, som optager mig meget. Jeg er glad for, at Region Hovedstaden går foran med dette ambitiøse projekt, som vil øge kvaliteten af maden, mindske madspild samt styrke miljøet og bæredygtigheden. Jeg er overbevist om, at patienterne vil få en lækrere madoplevelse og det er vigtigt, at man spiser godt når man skal komme sig over sygdom. Samtidig tror jeg, at en ændret måde at arbejde med friske råvarer på i køkkenet, vil give en større arbejdsglæde hos vores dygtige ansatte, som hver dag knokler for at lave dejlig mad til patienterne."

Fonden Københavns Madhus har de sidste knap ti år omlagt cirka 1.300 offentlige og private køkkener i Danmark.

Da projekterne har været finansieret af regeringens økologiske handlingsplan, har der været en klar målsætning om, at den økologiske omlægning skulle ske inden for driftsbudgettet.

"Et mål om økologi kan ikke stå alene. Vi er også nødt til at sikre en bæredygtig økonomisk bundlinje. Derfor arbejder vi med, at økologi ikke skal medføre øgede driftsbudgetter eller en ekstra regning til de spisende. Og det har vores tidligere projekter bevist er muligt," forklarer Kenneth Højgaard fra Fonden Københavns Madhus.

Økologiprojekter for millionbeløb

Ud over hospitalsprojektet har Fonden Københavns Madhus også fået tildelt midler til tre omlægningsprojekter gennem Fonden for Økologisk Landbrug, også i Region Hovedstaden. De nye projekter løber op i et betragteligt millionbeløb.

"Vi oplever, at der er politisk opbakning til økologi i disse år. Økologisk drift har vist sig at være en rentabel forretning for danske landmænd, og der er stigende efterspørgsel efter økologiske produkter blandt forbrugerne. Det tror jeg afspejler sig i de politiske beslutninger. Så sent som i dette års kommunalvalg oplevede vi en stigende interesse for økologi blandt kommunalpolitikerne," fortæller Kenneth Højgaard.

I 2012 oprettede regeringen en pulje til økologisk omlægning af offentlige køkkener med en målsætning om at nå 60 % økologi frem mod 2020. I 2014 blev handlingsplanen forlænget til 2018. Puljemidlerne kan bruges til omlægning og undervisning, ikke til drift af det enkelte køkken.

Fakta om økologisk omlægning

Fonden Københavns Madhus har siden 2009 omlagt cirka 1.300 køkkener til økologi i Danmark. Heraf cirka 800 køkkener i København. De resterende køkkener er fordelt rundt omkring i landet og er både offentlige og private køkkener. En økologisk omlægning kortlægger køkkenets økonomi, råvareforbrug og madlavningsprocedurer og opridser på den baggrund omlægningspotentialet. Herefter arbejdes der med kompetenceløft af medarbejderne, madspildsreduktion og mere hensigtsmæssige produktionsmetoder og indkøbsprocesser.

Læs mere om økologisk omlægning her.

Læs også