Forældre i København vil have fælles børnemad

5.3.2013
21.6.19
I november og december 2012 skulle forældrene i kommunens daginstitutioner – og forældrebestyrelserne i selvejende institutioner - beslutte om deres børn fra sommeren 2013 og to år frem skal have fælles frokostordning.
Langt størstedelen sagde ’ja tak’, hvilket betyder, at i alt 90,4 % af Københavns Kommunes børn i vuggestuer og børnehaver får glæde af en fælles madordning.

Forældre i 365 institutioner sagde før jul 'ja' til fælles mad til deres børn, mens de er i daginstitution. Det svarer til 85,5 % af kommunens institutioner. Det er mere eller mindre status quo fra sidste madvalg, hvor 84,5 % af institutionerne sagde 'ja tak' til fælles måltider.

Til dette madvalg havde forældre for første gang muligheden for at afgive et 'betinget ja' som udtryk for, at de ville sige 'ja', hvis institutionen får et produktionskøkken. Syv institutioner benyttede sig af denne mulighed. Køkkenforholdene er afgørende for 'ja-sigerne'. Hele 96 % af institutioner med eget produktionskøkken har valgt maden til.

49 af de 53 institutioner, som sagde 'nej' til fælles mad, var gengangere fra valget i 2010. Institutionernes begrundelser for fravalget er mere eller mindre de samme som i 2010. De hyppigste årsager var ringe køkkenfaciliteter, ringe kvalitet af maden, for høj pris og så synes over halvdelen af nej-sigerne, at fælles frokost tager tid fra arbejdet med børnene. De fire nye nej-sigere var to modtagerkøkkener, en halvdagsbørnehave, som sagde 'nej' på grund af økonomiske besparelser og en anden havde sagt 'ja' til sidste madvalg, men da de ikke havde fået en lovet køkkenombygning, valgte de at sige 'nej' til dette valg.

Dea Folden, projektleder for børnemad i Fonden Københavns Madhus siger:

"Det er dejligt, at størstedelen af Københavns forældre ser værdien i de fælles måltider i deres børns daginstitution. Og det er også skønt at se, at institutioner med egne køkkener og egne madmødre og - fædre er så glade for de måltider, de nu får, at de gerne vil fortsætte. Men det er ærgerligt, at der stadig er forældre, der siger 'nej' til fælles mad fordi de tror, det tager tid fra det pædagogiske. Mange af de institutioner, som vi arbejder tæt sammen med, viser lige netop, at fælles måltider kan bruges positivt i arbejdet med børnene. Det håber vi, bliver mere tydeligt for det pædagogiske personale."

Læs også