Startskud på Økoløft i Aarhus

4.9.2013
16.1.19
Nordens største madfestival, FOOD Festival, slog dørene op for madentusiaster af alle slags fredag den 6. september. Efter den officielle åbning af FOOD Festival, blev projekt ”Omlægning i hoveder og gryder” skudt i gang. Det er Fonden Københavns Madhus, som står bag det to-årige projekt, som skal gøre 60 % af Aarhus Kommunes mad økologisk.

Alle Aarhus Kommunes køkkenmedarbejdere og institutionsledere var inviteret til "Projektpremieren" på FOOD Festivalen, hvor Aarhus Borgmester Jacob Bundsgaard og Direktør for Fonden Københavns Madhus Anne-Birgitte Agger fortalte om økologimålsætninger, om hvorfor Aarhus skal være økologisk og hvordan det kan gøres.

Efter åbningen fik køkkenmedarbejderne en rundvisning på festivalpladsen og mulighed for at deltage i forskellige værksteder, hvor de kunne stille spørgsmål omkring økologiomlægning og prøve kræfter med madlavning med økologiske råvarer.

Økoløft i Aarhus

Aarhus Byråd besluttede i februar 2013 en målsætning om minimum 60 % økologisk fødevareforbrug inden 2020. En bevilling fra NaturErhvervstyrelsen på 11,2 mio. kr. skal sikre en økologiomlægning, der via en stor uddannelses- og inspirationsindsats skal hjælpe kommunens køkkener og institutioner til at realisere målet. Projektet vil have fokus på udvikling i køkkenerne, der kan sikre at økologi, madkvalitet og sundhed følges ad. Nøgleordene er: mindre madspild, flere friske sæsonbetonede grøntsager og større egenproduktion.

Som den andenstørste kommune i Danmark er Aarhus en af landets sværvægtere, når det gælder fødevareindkøb, antal køkkener - og også inden for økologisk forbrug

Projektet henvender sig til alle Aarhus kommunes 475 institutioner, hvoraf første fase af projektet primært vil involvere de institutioner, der har egne madproducerende køkkener. For de eksterne madleverandører er der ikke sat så høje økologikrav som til kommunens egne køkkener. Den økologiske mad vil komme ca. 23.000 borgere til gode. Indkøbet der skal omlægges udgør 125 mio. kroner årligt.

Anne-Birgitte Agger, Direktør for Fonden Københavns Madhus siger:
"Det er super godt og vigtigt, at Aarhus bakker op om regeringens målsætning om mere og forpligtigende offentligt økologisk fødevareforbrug. Økologisk omlægning i offentlige køkkener giver mening, først og fremmest fordi økologi er godt for miljøet - og via indkøbet kan kommunen konkret være med til at øge det økologiske landbrugsareal i Danmark. I det lange løb kan det også forbedre folkesundheden - både for de spisende og dem, der laver maden. Og vi glæder os til at medvirke. En økologisk køkkenomlægning kræver beslutsomhed - men ikke kun fra oven. Det er ude i køkkenerne, at den nye mad skal produceres, ressourcerne findes og køkkenpersonalet bliver omlægningens hovedpersoner. Erfaringerne viser, at det kan lade sig gøre - men ikke uden et lokalt engagement."

Erfaringer fra København
Fonden Københavns Madhus har bistået Københavns Kommune med at opnå 75 % økologi i de offentlige gryder uden en stigning i driftsbudgettet. Dette resultat er muliggjort gennem en unik omlægningmetode af hoveder såvel som gryder. Der er blevet udarbejdet en skræddersyet plan for, hvordan Aarhus Kommune kan arbejde med økologiomlægningen på en måde, der bruger Fonden Københavns Madhus' erfaringer og viden og samtidigt giver mening for Aarhus' borgere, institutioner og samarbejdspartnere.

I selve omlægningsarbejdet vil der især være fokus på kurser og efteruddannelsestilbud for køkkenmedarbejdere og ledere, lokalrådgivning, netværksskabelse med fagkollegaer i andre institutioner, kortlægning af fødevareindkøb i de forskellige institutionstyper, madspildskampagner og indkøbsaftaler.

Fakta
Mere økologi i offentlige køkkener i Danmark:

Den fælles satsning på omstilling af offentlige køkkener til økologi er en hovednøgle i regeringens Økologiske Handlingsplan 2020. Indsatsen skal bidrage til en fordobling af det økologiske landbrugsareal frem mod 2020 ved at øge efterspørgslen efter økologiske produkter i offentlige køkkener. Aarhus Kommune vil sammen med Fonden Københavns Madhus arbejde for at omlægge til 60 % økologi i kommunens institutioner fra efteråret 2013.

Maden i Aarhus Kommune

-  475 institutionskøkkener
- 600 køkkenmedarbejdere
- Samlet årligt fødevareindkøb på 125 mio. kr.
- Samlet årligt fødevareforbrug på 4.500.000 kg
- Den økologiske andel er nu 11%
- Målet er 60% økologisk forbrug inden 2020

Læs også