Undervisningsminister kickstarter Projekt Ungdomsmad

18.2.2014
14.1.19
’Økoløft Kantiner’ er netop blevet skudt igang ved et opstartsarrangement i Fonden Københavns Madhus. Det er et nyt vigtigt projekt inden for et overset område – maden på uddannelsesinstitutioner. Undervisningsminister Christine Antorini var en af talerne ved arrangementet, hvor hun talte om madens betydning for de unges skolegang og trivsel.

'Økoløft Kantiner' inkluderer 18 statslige uddannelsesinstitutioners kantiner, der skal omlægge til 75 % økologi indenfor deres eksisterende kostbudget.

Projektet løber fra 2014 til 2015 og tilbydes både til kantiner på gymnasier, tekniske skoler, handelsskoler, universiteter og professionshøjskoler. Med 'Økoløft Kantiner' bliver der sat fokus på de måltider, der dagligt serveres til de mange tusinde unge, som er i gang med en uddannelse.

Målet er, at få de unge til at ændre kostvaner ved at ændre kantinens udbud via en solid opkvalificering af køkkenpersonalet. I løbet af projektet vil køkkenerne få sat fokus på madhåndværk, økologi, sundhed og smag.

'Økoløft Kantiner' vil bidrage positivt til at opfylde regeringens mål om minimum 60 % økologisk forbrug i de offentlige køkkener inden 2020. Det er NaturErhvervstyrelsen, som har bevilliget midlerne til projektet, og det er derfor gratis for køkkenerne at deltage. Projektet indebærer opkvalificering af køkkenledere, køkkenchefer og medarbejdere og forløbet består af kortlægning af køkkenet og i alt 12 ugers kursus som indeholder et økologisk grundkursus og følgende temakurser: Kød og pålæg; Bagning; Grønt; Bønner, linser, korn og gryn; Snacks og mellemmåltider; Grundtilberedning; Menuplanlægning; Fisk; Tilsmagning, succesfaktorer for maden og indkøb; samt et mersalgskursus.

I løbet af projektet er der planlagt to fælles inspirationsarrangementer på tværs af køkkenerne, hvor der vil gives yderligere inspiration og inputs til omlægningen samt mulighed for at netværke på tværs af køkkenerne.

Studerende, køkkenmedarbejdere, ledere, undervisere og andre interesserede fra ungdomsuddannelsesinstitutionerne mødte op til informationsarrangementet, hvorblandt andre Undervisningsminister Christine Antorini som sagt talte om madens betydning for de unges skolegang og trivsel, og der var oplæg om blandt andet madkoncepterne EAT og Jumpfood.

Læs også