Madpiloterne

En madklub med positive sideeffekter.

Et fritidstilbud for skolebørn med fuldt blus under madglæden

Mad og måltider kan bruges som redskab til at give børn og unge indhold i deres fritid, konkrete færdigheder i et køkken og et stærkere socialt fællesskab.

I samarbejde med Amager Fælled Skole og med støtte fra Trygfonden har vi udviklet konceptet Madpiloterne, en madklub for skolebørn. Madklubben giver børnene mulighed for at danne sunde fællesskaber og opleve en positiv voksen-relation, der ikke knytter an til skolen eller familien. Samtidig kan en madklub være med til at give børn en god ballast til at træffe gode og sunde madvalg for dem selv og deres familie. Noget der især er vigtigt, hvis børnene ikke får den type kompetencer med hjemmefra.

Antallet af børn og unge med overvægt og svær overvægt har de seneste 10 - 15 år været stagnerende, men på et alt for højt niveau, hvor det i dag anslås, at 10 - 25 % af danske børn og unge er overvægtige eller svært overvægtige.

Kilde: Vidensråd for forebyggelse

Succesoplevelser over gryderne

Når man ser på de nyeste undersøgelser omkring børns udvikling af sunde (og usunde) vaner, giver en fritidsaktivitet med fokus på at danne positive relationer og kompetencer i forhold til mad og madlavning rigtig god mening. Vi skal arbejde med de gode vaner tidligt, så børnene kan tage dem med ind i voksenlivet. Madklubben giver også børnene personlige succesoplevelser, der gør det lettere også fremadrettet at opsøge andre sociale fællesskaber. Hvem har ikke prøvet lykkefølelsen af at se sit brød hæve sig højt og flot i ovnen under bagning?

Madpiloterne handler om maddannelse og gode vaner i fremtiden, men en ligeså stor del af konceptet handler om det positive fællesskab vi får, når vi mødes over gryderne. Når vi laver mad, er vi alle lige og der er ikke nogle børn, som har mere ret end andre. Madlavning er en god metode til at understøtte børnenes individuelle udfordringer uden at det bliver det fremtrædende fokus i aktiviteten. Arbejdet over gryderne kan af kompetente undervisere differentieres, så det er den fælles indsats der leder til, at holdet kan sætte sig ved bordet og nyde et fælles måltid efter endt arbejde.

Jeg har en drøm om, at vi som skole kan lave nogle målsætninger for, hvad de forskellige klasser skal kunne. Når de fx går i 4. klasse skal de kunne finde ud af at placere et skærebræt med en våd klud under. I 7. klasse skal de kunne forklare, hvad gær gør i et brød.
Marco, kok på Amager Fælled Madskole

Børnene får selvtillid af gode oplevelser med madlavningen

Vores ambition med projektet var at give børnene konkrete oplevelser med:

  • Øget selvtillid: Vi ville give dem oplevelsen af, at ”jeg tør” og ”jeg kan”.
  • At omsætte læring fra klassen til praksis: ”Jeg kan godt læse en opskrift” og ”jeg kan godt måle og veje råvare til en ret”.
  • Sociale fællesskaber på tværs af årgange og mindre mobning. Man mobber ikke dem man har stået og lavet mad sammen med.

60 % af de flyvefærdige Madpiloter laver mere mad derhjemme

Efter projektets afslutning giver Madpiloterne udtryk for en rigtig stor begejstring og tilfredshed ved at have deltaget. Børnenes tilbagemeldinger er utrolige positive, og mange mener selv, at de er blevet bedre til at lave mad og har lært en masse. Mange af børnene beskriver også, at sociale aspekter, som at få flere venner, være sammen med sine venner og spise sammen, har været det bedste ved at være med. 80 % af børnene svarer i en spørgeskemaundersøgelse, at de har oplevet at få mange eller få nye venner. 60 % af børnene svarer desuden, at de efter at have deltaget i Madpiloterne er begyndt at lave mere mad hjemme.

Underviserne har i forbindelse med projektet oplevet, at det især er de børn, som er fagligt udfordrede i skolen og har svært ved at koncentrere sig i timerne, der har fået succesoplevelser og opdaget kompetencer, som måske ikke kommer til udtryk i dansktimerne. Andre børn gennemgår en social udvikling, og åbner sig mere op og danner nye venskaber. Der er altså forskel på, hvordan børnene udvikler sig gennem projektet, men underviserne er enige om, at alle madpiloter på hver sin vis, har rykket sig og fået noget ud af at være en del af at "gå til mad" og være en del af et madfællesskab.

Læs mere om vores arbejde

No items found.

Relevante køkkentyper

Blogindlæg fra Madværk

No items found.

Fakta om projektet

Projektet løb fra 2017 - 2018

Knap 50 børn gik til madlavning med Madpiloterne.

Amager Fælled Skole kører Madpiloterne videre i samarbejde med en lokal fritidsinstitution efter endt projektperiode.

Vil du have hjælp til at starte en madklub?
Madpædagogisk iværksætter
Maj Flindt-Larsen
maj@kbhmadhus.dk20 21 93 91

Projektets partnere

Andre projekter

Se alle projekter