Økoløft Aarhus

Omlægning til 60 % økologi kom i mål to år før tid

Hvad sker der, når Danmarks næststørste kommune lægger om til økologi?

Aarhus Kommune er med sine 330.000 borgere Danmarks næststørste kommune. Da kommunen besluttede at de offentlige måltider skulle bestå af minimum 60 % økologi, var det derfor rigtig mange daginstitutioner, plejehjem, sociale institutioner og kantiner som skulle omlægges, og rigtig mange råvarer der skulle indkøbes i økologisk variant. Kommunen kom i mål to år før tid, uden at ændre i køkkenernes indkøbsbudgetter.

Aarhus Kommune har et samlet fødevareindkøb på 125 mio kr. Det svarer til et behov for cirka 239 nye økologiske, landbrugshektarer. Så når en kommune af den størrelse lægger om, betyder det en del for efterspørgslen efter økologiske råvarer i sæson.

Lokal forankring skabte grobund for forandring

Gennem projektet rettede vi et kærligt, kritisk blik på køkkenernes madlavnings- og indkøbsmetoder. Fokus var på at udvikle køkkenerne så økologi, madkvalitet og sundhed følges ad. For at lykkes med en økologisk omlægning af en kaliber som Aarhus Kommune, er nøgleordene nemlig mindre madspild, flere friske grøntsager i sæson og større egenproduktion.

Økoløft Aarhus blev finansieret gennem en bevilling hos det daværende NaturErhvervstyrelsen, og som et led i den daværende regerings “Økologiplan Danmark 2011 - 2020 - sammen om mere økologi”. Bevillingen gjaldt kun faglig opkvalificering og rådgivning og dækkede således ikke merudgifter til drift og indkøb. Den økologiske omlægning blev derfor gennemført inden for det eksisterende driftsbudget.

For at sikre en stærk forankring i kommunen under forandringsprocessen, blev der oprettet et lokalt team i Aarhus på syv personer fra Fonden Københavns Madhus, der i tæt samarbejde med det lokale embedsværk skulle løfte opgaven.

Første fase af projektet omhandlede de institutioner, der selv producerer mad i institutionens køkkener. Anden fase inkluderede de institutioner, der får leveret mad fra eksterne leverandører.


Vi har nået økologimålsætningen på 60 % uden at det har påvirket økonomien. Kostbudgetterne er uændrede.
Peter Pedersen, økonomidirektør, Aarhus Kommune

Flere arbejdspladser og flere økologiske landbrugshektarer

Ambitionen for projektet var at nå 60 % økologiske råvarer i 2020, men to år før tid kunne kommunen allerede erklære målet for nået. I starten af 2018 var den økologiske andel af råvarer i de offentlige køkkener 62 %.

Arbejdet med økologien i kommunen fik ikke kun betydning for økologiprocenten ude i køkkenerne. Kommunens ledige kom i arbejde, og der blev skabt grobund for flere lokale producenter af økologiske varer.

Mere end 3.000 medarbejdere i Aarhus Kommune deltog på kompetenceudviklende aktiviteter i løbet af projektet. I samarbejde med kommunen blev der derfor igangsat en koordineret indsats om vikardækning. Vikarkorpset blev fundet gennem kommunens aktiveringstilbud. I sidste ende skabte virkardækningen derfor nyt grundlag for rekruttering af medarbejdere i de offentlige køkkener.

Volumen i råvareindkøbet i Aarhus kommunes offentlige køkkener har også betydet meget for efterspørgslen efter lokale, økologiske råvarer i sæson. Kommunen indkøbte ved projektets afslutning cirka 2,1 mio tons økologiske fødevarer om året, hvilket svarer til et behov for cirka 239 nye økologiske, landbrugshektarer.

  • Økologiprocent ved start: 25 %
  • Økologiprocent ved projektets slutning januar 2017: 52 %
  • Økologimål: 60 %
  • Nuværende økologiprocent (Q1 2018): 62 %

Blogindlæg fra Madværk

No items found.

Fakta om projektet

Projektperiode: August 2013 - januar 2017

  • 274 køkkener og mere end 3.000 medarbejdere var en del af projektet
  • Over 100 AMU-kurser blev afholdt for medarbejdere i Aarhus Kommune

Økologi og indkøb:

  • I dag (2018) har Aarhus Kommune en økologiprocent på 62 %. Målet var at nå det i 2020
  • Der indkøbes årligt 3.7 mio tons fødevarer, hvoraf 2,1 mio tons er økologiske
  • Cirka 23.000 borgere nyder godt af den økologiske mad i Aarhus Kommunes offentlige gryder
Kontakt os for at vide mere
Projektleder
Marie Merrald
marie@kbhmadhus.dk26705495

Projektets partnere

No items found.

Andre projekter

Se alle projekter