Økologiomlægning i Region Hovedstaden

Økologi i store gryder til gavn for både klima, køkkenmedarbejdere og patienter

Økologi er mad med omtanke

I 2017 blev det besluttet at alle regionens ni hospitaler skal omlægges til 60-90 % økologi ved udgangen af 2018. Omlægningen skal ske inden for det eksisterende driftsbudget.

Omlægningen af Region Hovedstadens hospitalskøkkener betyder ikke blot en højere økologiprocent i gryderne, men også mindre madspild og mere mad lavet fra bunden af råvarer i sæson. Det betyder, at økologiomlægningen har en positiv effekt på flere bundlinjer, fx klimabelastning, spiseglæde og medarbejdertrivsel.

Kompetenceløft og inspiration blandt køkkenmedarbejderne er alfa omega for en varig omlægning og en fortsat kulinarisk udvikling. Samtidig skaber det professionel stolthed og medarbejdertrivsel.

Skræddersyede forløb og fokus på kompetenceløft af køkkenmedarbejderne

Hospitalernes køkkener var vidt forskellige steder, da projektet startede - lige fra 37 % til 78 % økologi. Derfor er aktiviteterne skræddersyet det enkelte køkkens behov.

Aktiviteterne i projektperioden har bestået af:

  • Inspirationsworkshops om madspild, kød og udskæringer, menu i sæson og køkkensprog og smag. For det er ikke nok, at maden er mere økologisk og lavet fra bunden – maden skal også formidles, så den bliver spist.
  • Inspirationsture til lokale, økologiske landbrug
  • Skræddersyede AMU-kurser om blandt andet nye kødudskæringer, brødbagning og flere grønne sager på tallerkenen.
  • Kokke og omlægningskonsulenter fra Fonden Københavns Madhus har været ude i alle køkkenerne og undervise ud fra individuelle behov.

Som noget unikt for omlægningsprojektet er der blevet nedsat et advisory board bestående af kokke, restauratører og andre eksperter fra den danske madscene. De har stået til rådighed for køkkencheferne med faglig og kulinarisk sparring under processen.

Med økologien får vi noget meget værdifuldt: Fokus på, hvad der gør maden god for patienterne, hvad der er godt for naturen og faglig stolthed ved at gå på arbejde.
Sophie Hæstorp, regionsformand i Region Hovedstaden

200 tons mere økologi i hospitalskøkkenerne

Alle køkkenerne nåede målet om mindst 60% økologi i 2018, der svarer til det økologiske spisemærke i sølv. Flere af køkkenerne nærmer sig eller er over de 90 %, og Bispebjerg Hospital har som det første fået det økologiske spisemærke i guld.

Der er i alt omlagt næsten 200 tons mad til økologi i forbindelse med projektet. Der er blevet købt 40 tons mindre kød og indkøbt en fjerdedel mindre frossent grønt. Det betyder, at der bliver lavet mere mad fra bunden af friske råvarer i sæson.

Relevante køkkentyper

No items found.

Blogindlæg fra Madværk

No items found.

Fakta om projektet

Projektperiode: Januar 2018 - juli 2019

De involverede køkkener er Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital, Herlev Gentofte Hospital, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Rigshospitalet Glostrup og Blegdamsvej, Bornholms Hospital og Nordsjællands Hospital.

Cirka 600 køkkenmedarbejdere deltager i omlægningsprojektet.

Der er ikke allokeret ekstra driftsbudget ifm. omlægningen. Region Hovedstaden har i stedet valgt at investere i kompetenceløft og rådgivning samt nyt køkkenudstyr.

Gennem projektet arbejder køkkenerne med hele værdikæden, lige fra indkøb og menuplanlægning til madspild og nye tilberedningsmetoder, for at sikre en økonomisk forsvarlig økologiomlægning der samtidig løftet den kulinariske kvalitet til glæde for både medarbejdere og patienter.


Vil du vide med om projektet eller vores arbejde med økologiomlægning?
Projektleder
Marie Merrald
marie@kbhmadhus.dk26705495

Projektets partnere

Andre projekter

Se alle projekter